O NAS


Pracujemy w oparciu o sprawdzone narzędzie zdalnego nauczania jakim jest projekt Moodle.


Nauczamy w atrakcyjny i innowacyjny sposób. Sprawiamy, że uczenie jest przyjemne i trwale zapada w pamięć. Zadaniem platformy jest wspieranie uczenia się i nauczania metodami kształcenia na odległość. Szkolna Platforma Edukacyjna IV LO w Kielcach jest uzupełnieniem i  uatrakcyjnieniem tradycyjnego procesu edukacyjnego. Możliwość stałego dostępu do materiałów szkoleniowych (również na urządzeniach mobilnych: tablet, smartfon) pozwala na dogodne uczenie się o każdej porze i w każdym miejscu.